Haberin Özgün Sesi

MİT ve emniyete yeni yetki: Tutuklular 14 gün cezaevinden alınabilecek

TBMM’de görüşmeleri devam eden infaz paketinde istihbarata, hükümlü ve tutukluların rızası alınarak; tutukluları 14 günü geçmeme koşuluyla ceza infaz kurumundan alabilme yetkisi verildi.

887

TBMM’de görüşmeleri devam eden infaz paketinden, terör suçlarıyla ilgili bilgilerin araştırılması için “ilgili makam” ya da savcılıkların talebi ve sulh ceza hakiminin kararıyla, mahkumların cezaevinden alınabilmelerine olanak veriliyor.

“TERÖR VE ÖRGÜT FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENEN SUÇLAR” 

Cumhuriyet’in haberine göre bu düzenleme yasalaşırsa, savcılıkların yanı sıra istihbarat birimleri, tutuklu ve hükümlüyü cezaevinden alarak sorgulayabilecek. İnfaz Yasası’nın 92. maddesinde yer alan düzenleme, daha önce Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 250. maddesindeki suçlar için uygulanıyordu. Ancak Özel Yetkili Mahkemeleri düzenleyen CMK. 250. maddesi 2012’de kaldırılınca, düzenleme dayanaksız kalmıştı. Bu kapsamda AKP ve MHP, infaz paketindeki ilgili yasaya, “terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen” ibaresi eklettirdi.

İSTİHBARAT, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARI İSTEDİĞİ ZAMAN ALABİLECEK

Buna göre bu suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, hükümlü veya tutuklular, rızaları alınmak koşuluyla, ilgili makamın ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine sulh ceza hâkimi kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilecek.

HER DEFASINDA 14 GÜN SÜREBİLECEK

Bu süreler, hükümlü veya tutuklu dinlendikten sonra işin niteliğine göre, her defasında 4 günü ve hiçbir surette 15 günü geçmemek üzere hakim tarafından tayin olunacak. Ceza infaz kurumundan ayrılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu doktor raporu ile tespit edilecek. Yer gösterme sırasında yapılan işlemlere ilişkin belgelerin bir örneği ilgilinin dosyasında muhafaza edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek.

Kaynak: Dokuz8

DİĞER HABERLER
Ücretsiz Wordpress Temaları